Učešća na likovnim konkursima

24. likovni konkurs Železnica očima dece, Beograd, decembar 2007.

 • Izlagali Aleksandar Grković i Dimitrije Spasojević

7. Uskršnji salon, Zamak kulture Vrnjačka Banja, april-maj 2008.

 • Izlagali Aleksandar Grković, Dimitrije Spasojević, Petar Stojković, Isidora Kraguljac, Marija Risimić, Aleksa Jovanović, Dimitrije Stanković i Anja Radović

Elektrika naših srca, Elektrosrbija Kraljevo, maj 2008.

 • Izlagao Dimitrije Spasojević

25. likovni konkurs Železnica očima dece, Beograd, decembar 2008.

 • Izlagali Petar Stojković, Gala Stanković i Aleksandar Grković

Svemir, Lidice Češka Republika, maj 2009.

 • Izlagao Aleksandar Grković

Krv život znači, Crveni krst Vrnjačka Banja, 2009.

 • Izlagali Dimitrije Spasojević, Lazar Laković, Aleksandar Grković i Petar Stojković

Krv život znači, Crveni krst Vrnjačka Banja, 2010.

 • Izlagale Tara Stojanović i Nina Strugarević

9. Uskršnji salon, Zamak kulture Vrnjačka Banja, april-maj 2010.

 • Izlagali Dragica Draškić, Teodora Jovanović, Dimitrije Spasojević, Aleksandar Grković i Marija Popadić

10. Uskršnji salon, Zamak kulture Vrnjačka Banja, april-maj 2011.

 • Izlagali Teodora Jovanović, Dimitrije Spasojević, Aleksandar Grković i Nina Strugarević

11. Uskršnji salon, Zamak kulture Vrnjačka Banja, april-maj 2012.

 • Izlagale Jovana Čolić i Teodora Jovanović

Sveti Sava u pjesmi i priči, Društvo Sveti Sava - Pododbor u Republici Srpskoj Banja Luka, januar 2013.

 • Izlagala Tara Stojanović